ทิวทัศน์ในแบบของตัวเอง

Standard

คืนที่ 1 : ร่างภาพด้วยดินสอสี + ติดกาวยาง เว้นส่วนที่ไม่ละบายเอาไว้่

คืนที่ 2 : ลงสีบรรยากาศ รอให้หมาดๆ ลงสี background ข้างหลัง และพื้นหญ้า

คืนที่ 3 : ลงสีสิ่งก่อสร้าง พื้นถนน และเก็บลายละเอียดส่วนอื่นๆ

Landscape Lomo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s