พระนคร

Standard

image

Friends and I.

image

“อลังการ..วัดราชบพิตร”

image

” ริมเจ้าพระยา..วัดอรุณ “

image

” คน กบ แดง ปลูก ข้าว “

image

” เมือกระทรวงพาณิชย์ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สยาม “

image

” มาลัยศรัทธา “

image

” ศิลปกรรม..สราญรมย์ “

image

” ลีลาวดี..บาน “

image

“มะลิหอม”

image

ดอก  “บานชื่น+ทานตะวัน+คาเนชั่น+ผีเสื้อ” <<– ตั้งเอง

Advertisements

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s