พื้นที่ชีวิต

Standard

ข้าวที่อยู่ในบาตร มาจากบ้านแต่ละบ้านที่หุงมาใส่รวมกันจนเต็มบาตร ทำให้ได้คิดว่า ศาสนาก็คือแหล่งรวมใจ นั่นเอง //นิ้วกลม

“ในประเทศไทยใหญ่ๆ ยังคงมีพื้นที่เล็กๆ อีกหลายพื้นที่ ที่เรายังไม่เคยเห็นหรือเคยรู้มาก่อนว่ายังคงมีพื้นที่เล็กๆนี้อยู่”

Advertisements

2 responses »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s