มอม

Standard

“เรื่องของมอม”

“มอม” สัตว์โบราณคดีของล้านนาอยู่ 2 ข้างทางขึ้น (มอม สัตว์ในจินตนาการกลายพันธุ์)
“มอม” รูปร่างรูปร่างคล้ายราชสีห์ผสมมังกร ช่างปั้นบางครั้งก็ปั้นให้ดูคล้ายตุ๊กแกหรือค่าง ลักษณะของศิลปะนั้นได้รับอิทธิพลจากจีน
“มอม” มอมเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์และอาคมเหนือมนุษย์แต่ไม่สามารถบรรลุได้ ทำให้ถูกสร้างเป็นปฏิมากรรมเฝ้าศาสนสถานเหมือนปฏิมากรรมอื่นๆ เพื่อสื่อให้เห็นความยึดติดที่ทำให้เพียงแต่อยู่ตามเทวสถาน ไม่สามารถบรรลุได้

“การยึดติดทำให้เราไปไหนไม่ได้ ถึงแม้เราจะมีเพียบพร้อมทุกอย่าง”

Advertisements

2 responses »

  1. “การยึดติดทำให้เราไปไหนไม่ได้ ถึงแม้เราจะมีเพียบพร้อมทุกอย่าง”
    เราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราผูกพัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s