ระยะทางอันห่างใกล้

Standard

-ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ ถ้ามองจากจุดยืนของตัวเอง
– West + East = WE
– 6 กับ 9 เป็นเลขตัวเดียวกัน ต่างก็แค่มุมที่เราจะเลือกมอง เมื่อ หก แล้วก็จะพลิกตัวลุกขึ้นมา ก้าว ต่อไปไหม
– การที่ใครคนหนึ่งจากไปไม่ใช่เรื่องเล็ก หนึ่งคนจากไป หนึ่งช่องโหว่งขนาดใหญ่เกิดขึ้นเสมอ
– ในอดีตหลายอย่างถูกทำลายไป แต่ยังมีอนาคตให้เราส้รางขึ้นใหม่ได้
– โลกข้างนอกไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ตัวเราข้างในเปลี่ยนแปลง
– อยากให้โลกยิ้มให้เราบ้าง บางที่เราก็ต้องยิ้มให้โลกก่อน
– ความรักไม่ได้เกิดเวลาที่เราคิดถึงแต่ตัวเอง

by…นิ้วกลม|พิมปาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s