ความรัก

Standard
    "…อาวุธที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติจากสัตว์ให้เป็นมนุษย์ คือ
ความรัก
จงรักทุกชีวิต แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว จงรักโดยไม่หวังผลตอบแทน
รักเพราะธรรมชาติที่แท้ของเธอคือความรัก เมื่อผู้อื่นมีความสุข
จงมีความสุขด้วย เมื่อผู้อื่นมีความทุกข์
จงพยายามช่วยให้เขาพ้นทุกข์อย่างเต็มความสามารถของเธอ
จงฝึกให้มีความรักด้วยการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว ถ้าเราต้องการความสงบสุข
จงให้ความรัก ด้วยความรักเท่านั้นเธอจึงจะพบความสงบภายในอย่างแท้จริง
ความรักอยู่ด้วยการให้และอภัย.."/
โรงเรียนสัตยาไส
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s