ปีนี้ กุมภาพันธ์ มีกี่วันน้า??

Standard
ปี ค.ศ. ที่ หาร 4 ลงตัว ให้ ก.พ. มี 29 วัน

ยกเว้น

ปี ค.ศ. ที่ หาร 100 ลงตัว ให้ ก.พ. มี 28 วัน


และยกเว้น

ปี ค.ศ. ที่ หาร 400 ลงตัว ให้ ก.พ. มี 29 วัน

#อธิกมาส(N) : leap month ; Related: intercalated month, additional month, intercalary month in the lunar calendar ;

                     Syn: เดือนอธิกมาส ;

                     Def: เดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นมี 13 เดือน มีเดือน 8 สองหน เรียกว่า เดือน 8 สอง 8 ;

                     Notes: (บาลี)

#อธิกวาร(N) : leap day added in certain lunar years ; Related: intercalary day ;

                    Def: วันที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นเดือน 7 เป็นเดือนเต็ม มี 30 วัน ;

                    Notes: (บาลี)


#อธิกสุรทิน(N) : leap day ; Related: extra day added in February every four years ;

                     Syn: ปีอธิกสุรทิน ;

                     Samp: ปีที่มี 366 วัน เราจะเรียกกันว่าเป็นปีอธิกสุรทิน ;

                     Def: วันที่เพิ่มขึ้นในปีสุริยคติ คือ ในปีนั้นเพิ่มวันเข้าในเดือนกุมภาพันธ์อีกวันหนึ่งเป็น 29 วัน


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s