มืดมาสว่างไป

Standard
แม้วันนี้ท้องฟ้าจะมืดมิด
แต่ชีวิตของเราไม่สิ้นหวัง
แม้ชีวิตจะไร้แสงแห่งพลัง
ชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไป
อาจจะแพ้จะพลั้งในวันนี้
แต่ต้องมีสักวันที่สมหวัง
อาจจะเหนื่อยแสนเหนื่อยแทบจะพัง
แต่ต้องได้สิ่งสมหวังเป็นรางวัล

"เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

Advertisements

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s