แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจ

- เขียนหนังสือเหมือนไม่ได้ให้ใครอ่าน จะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองที่สุด
- เขียนให้เสร็จ แล้วค่อนมาเกลาต่อ
- คนที่ละเอียดอ่อนต่อโลก จะทำให้โลกมีอะไรน่าเขียนมากขึ้น
- คนที่ทำอะไรได้ดีเกิดจาก ความรักและให้เวลา
- กลางคืน ตัวหนังสือจะนิ่ง ตอนเช้า จะมีความสดใส และมีอารมณ์ขัน
- ทุกอย่างเป็นวงจรเกี่ยวเนื่องกัน
- แรงบันดาลใจเกิดจากการสะสม การปะทะกับปัจจุบัน
- สิ่งเก่าไปเจอกับโลกใบใหม่ = แรงบันดาลใจ
- เราทำงานแล้วพอใจ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
- ถึงแม้จะประสบความสำเร็จแล้ว แต่ก็อาจจะเจอความล้มเหลวได้ตลอดทาง
- โตเกียวไม่มีชา เดินมาหาเราไม่ได้
- สิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่าง คือชื่อเรื่องและรูปแบบบก มีส่วนมาก

By…..นิ้วกลม

About these ads
This entry was posted in Some Word. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s